Giỏ hàng

T. tin chuyển khoản

Tài khoản cá nhân

Chủ TK: Nguyễn Hữu Bằng

Techcombank 19025455823025, CN Hà Thành, HN
Momo: 0977366858
ACB: 16555047, CN Thái Bình

Tài khoản công ty

Chủ TK: Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Bằng Việt
Ngân hàng: Techcombank, CN Hà Thành, HN
STK: 19026289263012