Giỏ hàng

T. tin chuyển khoản

Tài khoản cá nhân
Chủ TK: Nguyễn Hữu Bằng
Ngân hàng: Techcombank, CN Hà Thành, HN
STK: 19025455823025

Tài khoản công ty
Chủ TK: Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Bằng Việt
Ngân hàng: Techcombank, CN Hà Thành, HN
STK: 19026289263012