Giỏ hàng

Chính sách đổi trả công ty Bằng Việt

Chính sách đổi hàng

Hàng chưa sử dụng, khách hàng đổi sang sản phẩm giá trị cao hơn

- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%
- Quá 1 tháng: trừ 20-30%

Chính sách trả hàng

Trả hàng là khi cty hoàn lại tiền cho khách hàng, khách mua sản phẩm giá trị thấp hơn hoặc trả lại hàng

- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%

- Quá 1 tháng: 20-50%


Vấn đề vận chuyển

- Khách hàng chịu cước vận chuyển 2 đầu

Phương thức làm việc

- Gửi hàng về kho

- Xuất hàng từ kho