{"list_collections":[{"title": "Điện máy ngành Thực phẩm","id": 1002203646,"handle": "dien-may-nganh-thuc-pham"},{"title": "Linh kiện, phụ kiện các loại","id": 1002203644,"handle": "linh-kien-phu-kien-cac-loai"},{"title": "Dây chuyền thiết bị","id": 1002203643,"handle": "day-chuyen-thiet-bi"},{"title": "Máy chế biến thực phẩm","id": 1002203642,"handle": "may-che-bien-thuc-pham"},{"title": "Thiết bị làm đồ ăn nhanh","id": 1002203641,"handle": "thiet-bi-lam-do-an-nhanh"},{"title": "Máy chế biến nông sản","id": 1002203640,"handle": "may-che-bien-nong-san"},{"title": "Thiết bị làm bánh","id": 1002203639,"handle": "thiet-bi-lam-banh"},{"title": "Máy chế biến thịt","id": 1002203638,"handle": "may-che-bien-thit"},{"title": "Thiết bị nhà bếp","id": 1002203637,"handle": "thiet-bi-nha-bep"},{"title": "Phụ kiện xe hơi","id": 1002112317,"handle": "phu-kien-xe-hoi"},{"title": "Vật tư công nghiệp","id": 1002098632,"handle": "vat-tu-cong-nghiep"},{"title": "Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng","id": 1002019736,"handle": "dich-vu-sua-chua"},{"title": "Bơm màng","id": 1002002947,"handle": "bom-mang"},{"title": "Bơm định lượng","id": 1002002946,"handle": "bom-dinh-luong"},{"title": "Linh kiện xe khác","id": 1002002888,"handle": "linh-kien-xe-khac"},{"title": "Hàng thanh lý","id": 1002000402,"handle": "hang-thanh-ly"},{"title": "Linh kiện bơm","id": 1001834395,"handle": "linh-kien-bom"},{"title": "Động cơ và bộ điều tốc","id": 1001674519,"handle": "dong-co-va-bo-dieu-toc"},{"title": "Linh kiện khác","id": 1001674515,"handle": "linh-kien-khac"},{"title": "Các loại cầu + hộp số","id": 1001674513,"handle": "cac-loai-cau"},{"title": "Bộ linh kiện hoàn chỉnh","id": 1001674506,"handle": "bo-linh-kien-hoan-chinh"},{"title": "Bơm hóa chất","id": 1001660798,"handle": "bom-hoa-chat"},{"title": "Bơm xăng dầu","id": 1001660797,"handle": "bom-xang-dau"},{"title": "Chưa phân loại","id": 1001608447,"handle": "loai-khac"},{"title": "Ắc quy","id": 1001608435,"handle": "ac-quy"},{"title": "Linh kiện xe điện","id": 1001608406,"handle": "linh-kien-xe-dien"},{"title": "Xe điện","id": 1001608405,"handle": "xe-dien"},{"title": "Sản phẩm nổi bật","id": 1001600992,"handle": "hot-products"},{"title": "Sản phẩm khuyến mãi","id": 1001600991,"handle": "onsale"},{"title": "Trang chủ","id": 1001600990,"handle": "frontpage"}]}