Giỏ hàng

Hàng thanh lý

Các mặt hàng tồn kho, hàng cũ, hàng mới cần thanh lý thì cho vào đây. Số lượng có thể hết mà không báo trước