Xe điện kéo hàng BV600 tải 2 - 10 tấn

BV600

Công ty Bằng Việt

24 tháng

Xe điện kéo hàng BV600, tải trọng theo yêu cầu từ 2 đến 10 tấn

1 đ

1 đ

Xe điện kéo hàng BV600

 

Bình luận

Top

   (0)