Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

BV50T

Công ty Bằng Việt

12 tháng

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

19,000,000 đ 22,000,000 đ

19,000,000 đ

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Xe điện có thùng 1200x860x40mm không chổi than tải 500kg

Kích thước xe có thể làm theo yêu cầu. Quý khách vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp để biết thông tin cụ thể

Bình luận

Top

   (0)