Xe điện chở rác trong thành phố BV67

BV67

Bằng Việt

12 tháng

Xe điện chở rác trong thành phố BV67, phù hợp địa hình thành phố, thu gom rác trong thành phố bằng xe điện. Chuyên cung cấp xe điện chở rác

35,000,000 đ

35,000,000 đ

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

Có nhiều mẫu mã,

Đặt hàng theo yêu cầu từng khách hàng

Bảo hành 12 tháng

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

Xe điện chở rác trong thành phố BV67

 

 

 

Bình luận

Top

   (0)