Xe đẩy hàng có ben BV56

BV56

Bằng Việt

12 tháng

Xe đẩy hàng có ben giúp giảm sức lao động, tăng năng suất lao động, vận chuyển được nhiều hàng hơn.

15,000,000 đ

15,000,000 đ

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56

Xe đẩy  hàng có ben giúp giảm sức lao động, tăng năng suất lao động, vận chuyển được nhiều hàng hơn.

Công ty Bằng Việt chế tạo theo mẫu nếu quý khách có yêu cầu, xem tại thietbibangviet.com 

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

Xe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.comXe đẩy hàng chạy điện có ben BV56 - thietbibangviet.com

 

Bình luận

Top

   (0)