Vòi bơm 3/4inch bằng nhôm CH120

CH120

China

6 tháng

Vòi bơm 3/4inch bằng nhôm dùng để bơm xăng dầu diesel và các loại chất lỏng. Vòi có 2 mức lưu lượng

300,000 đ

300,000 đ

Vòi bơm 3/4inch bằng nhôm

Vòi bơm tay dùng để bơm xăng dầu diesel và các loại chất lỏng. Vòi có 2 mức lưu lượng

 

Vòi bơm xăng dầu chất lỏng bằng nhôm Ch-120

Vòi bơm xăng dầu chất lỏng bằng nhôm Ch-120

Vòi bơm xăng dầu chất lỏng bằng nhôm Ch-120

 

Bình luận

Top

   (0)