Tay số đảo chiều, cần số đảo chiều C150A

C150A

China

Tay số đảo chiều, cần số đảo chiều C150A dùng cho xe điện dùng chổi than. - Dòng điện tối đa: 150Ampes

180,000 đ

180,000 đ

Tay số đảo chiều, cần số đảo chiều C150A

Tay số đảo chiều, cần số đảo chiều C150A dùng cho xe điện dùng chổi than.
- Dòng điện tối đa: 150Ampes

 

Bình luận

Top

   (0)