Tay ga xe gạch loại không chổi than 2 nút 1.8m

tayga18

China

12 tháng

Tay ga xe gạch loại dùng chổi than, và các loại xe không dùng chổi than

100,000 đ 120,000 đ

100,000 đ

Tay ga xe gạch loại không chổi than

Chiều dài tay ga: 1.8 mét

Có thêm 2 nút:

- Nút đảo chiều

- Nút 3 tốc độ

Tay ga xe điện không chổi than 2 nút tiến lùi và tốc độ

Tay ga xe điện không chổi than 2 nút tiến lùi và tốc độ

Tay ga xe điện không chổi than 2 nút tiến lùi và tốc độ

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)