Tay ga xe gạch loại chổi than 1.8m

China

3 tháng

Tay ga xe gạch loại dùng chổi than, và các loại xe dùng chổi than

40,000 đ

40,000 đ

Tay ga xe gạch loại chổi than dài 1.8m

Tay ga dùng cho động cơ chổi than có rắc cắm phù hợp. Nó cũng phù hợp cho nhiều loại điều tốc có rắc cắm phù hợp. Tay ga có 1 chức năng. 

Tay ga xe điện, tay ga điều khiển động cơ điện có chổi than

Tay ga xe điện, tay ga điều khiển động cơ điện có chổi than

Tay ga xe điện, tay ga điều khiển động cơ điện có chổi than

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)