Phân phối săm Lốp 500-12, 450-12, 400 -12 China Việt Nam

Việt Nam

Lốp xe 400-12, 400-10, 4.50-12, 500-12 của các hãng Casumina, DRC, China, săm lốp vỏ ruột 3.00-8, 3.50-8, 4.00-8, 3.00-10, 3.50-10

1,000 đ

1,000 đ

Bảng giá Săm Lốp 400-12, 500-12 các loại do công ty Bằng Việt phân phối, điện thoại 0977366858

 

- Săm 3.75-12

Giá : 65.000đ

Hãng Sản xuất : TQ

- Săm 4.00-12

Giá: 70.000đ

Hãng sản xuất: TQ

- Săm 4.50-12

Giá:75.000đ

Hãng sản xuất: TQ

- Săm 500-12

Giá : 75.000

Hãng sản xuất: TQ

- Lốp 4.00-12

Giá: 430.000đ

Hãng sản xuất: TQ

- La zăng 400-12 4 lỗ giá 210K

- Săm 4.50-12

Giá:75.000đ

Hãng sản xuất: 

- Lốp 4.50-12

Giá: 470.000đ (TQ), 520.000đ (Sao Vàng), 560.000đ (Casumina)

Hãng sản xuất: TQ VN

- Săm 5.00-12

Giá: 65.000đ loại thường, 75.000đ loại dày

Hãng sản xuất: Việt Nam

- Lốp 5.00-12

Giá: 500.000 - 800.000đ

Hãng sản xuất: Việt Nam

- La zang 500-12 5 lỗ

giá 250.000đ

 

- La zăng 400-12   Loại   4 lỗ _Giá 180.000đ

- La zăng 4.50-12  Loại  5 lỗ  _Giá 180.000đ

- La zăng 500-12   Loại  5 lỗ đen dày_ Giá 210.000đ

Bình luận

Top

   (0)