Gạt mưa xe ba bánh

China

3 tháng

Gạt mưa xe ba bánh

350,000 đ

350,000 đ

Gạt mưa xe ba bánh

Như hình

Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

Động cơ Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

Động cơ Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

Công suất 30w, Điện áp 12V

Chạy góc gạt cố định không điều chỉnh được

(không phải loại quay tròn 180 độ như của ô tô)

Mua về chỉ việc lắp là xong, không phải chế

Động cơ Gạt nước mưa xe ba bánh bốn bánh xe ba gác

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)