Động cơ không chổi than chạy xích 48V 60V 500w 600w 800w 1000w

China

12 tháng

Động cơ không chổi than chạy xích 48V 60V 500w 600w 800w 1000w

1,300,000 đ 1,700,000 đ

1,300,000 đ

Động cơ không chổi than chạy xích 48V 60V 500w 600w 800w 1000w

Hình ảnh động cơ 500w 48V BLDC không chổi than

Giá: 1.300.000đ

Động cơ BLDC không chổi than 500w 48V xe điện Bằng Việt

Thông số kỹ thuật các loại động cơ BLDC tương tự

 

 

 

 
 

Bình luận

Top

   (0)