Động cơ điện không chổi than liền cầu 1200W 60V BLDC

China

12 tháng

Động cơ điện không chổi than liền cầu 1200V 60V BLDC

3,500,000 đ

3,500,000 đ

Động cơ điện 1200w48V 60V BLDC

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)