Động cơ điện không chổi than 2200w 72V loại tốt

China

6 tháng

Động cơ điện không chổi than 2200w 72V loại tốt, sử dụng dây điện bằng đồng, cổ góp chất lượng cao và các linh kiện tốt

4,700,000 đ

4,700,000 đ

Động cơ điện không chổi than 2200w 72V loại tốt

 

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 12 tháng

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 6 tháng

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 6 tháng AMTHI

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 6 tháng AMTHI

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 6 tháng AMTHI

Động cơ điện BLDC không chổi than 2200w 72V loại tốt bảo hành 6 tháng AMTHI

 

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)