Động cơ điện chổi than 1500w 60V dây đồng

1500wdc

China

1 tháng

Động cơ điện chổi than 1500w 60V loại tốt, sử dụng dây điện bằng đồng, cổ góp chất lượng cao và các linh kiện tốt

2,800,000 đ 3,100,000 đ

2,800,000 đ

Động cơ điện chổi than 1500w 60V loại tốt

Động cơ điện DC 1500w 60V 3500v/p - thiết bị Bằng Việt

Động cơ điện DC 1500w 60V 3500v/p - thiết bị Bằng Việt

Động cơ điện DC 1500w 60V 3500v/p - thiết bị Bằng Việt

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)