Động cơ điện 800w48V 60V BLDC

48V80B

China

3 tháng

Động cơ điện 800w48V 60V BLDC

1,500,000 đ

1,500,000 đ

Động cơ điện 800w48V 60V BLDC

Động cơ điện BLDC 48V 60V 800w 1000w 1200w

Động cơ điện BLDC 48V 60V 800w 1000w 1200w

 

 

Bình luận

Top

   (0)