Động cơ chạy xích 48V-60V 750w không chổi than

China

12 tháng

Động cơ chạy xích 48V-60V 800w không chổi than

2,100,000 đ

2,100,000 đ

Động cơ chạy xích 48V-60V 800w không chổi than 

Hình ảnh động cơ 800w 48V-60V BLDC không chổi than.

Giá: 

Động cơ BLDC không chổi than 500w 48V xe điện Bằng Việt

Thông số kỹ thuật các loại động cơ BLDC tương tự

 

 

 

 

Bình luận

Top

   (0)