Cầu xe tải 5 tạ 7 tạ cũ

China

3 tháng

Cầu xe tải 5 tạ 7 tạ cũ, chiều ngang tùy yêu cầu khách hàng

1 đ

1 đ

Cầu xe tải 5 tạ 7 tạ cũ

Chiều dài tùy yêu cầu của khách hàng mà có thể cắt ngắn

Chiều dài nguyên bản 1.4 mét

Thay má phanh thủy lực bằng má phanh cơ

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)