Cầu xe điện phanh thủy lực

China

3 tháng

Cầu xe điện phanh thủy lực, chiều dài tùy theo yêu cầu

4,000,000 đ

4,000,000 đ

Cầu xe điện phanh thủy lực

Chiều dài tùy theo yêu cầu khách hàng

Đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất

Cầu xe điện BLDC không chổi than phanh thủy lực - thietbibangviet.com

Cầu xe điện BLDC không chổi than phanh thủy lực - thietbibangviet.com

Chiều dài tùy theo yêu cầu

Động cơ tùy theo yêu cầu

Cầu số nhanh và số chậm

Đường kính bát phanh: 220cm trở lên

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)