Cầu xe điện phanh đĩa 500w 800w 1000w 1200w 48V 60V BLDC

China

12 tháng

Cầu xe điện phanh đĩa 500w 800w 1000w 1200w 48V 60V BLDC

4,000,000 đ

4,000,000 đ

Cầu xe điện phanh đĩa 500w 800w 1000w 1200w 48V 60V BLDC

Cầu xe điện có phanh đĩa

Cầu xe điện có phanh đĩa

Cầu xe điện có phanh đĩa

 

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)