Bơm hóa chất bằng nhựa PPS, bơm axit từ thùng phuy CH8016PPS

CH8016PPS

China

3 tháng

Bơm nhựa PPS từ thùng phuy chịu được các loại axit, bơm nước, bơm Adblue, và nhiều loại hóa chất thống dụng. Cấu tạo từ nhựa PPS chịu hóa chất

Bơm hóa chất bằng nhựa PPS, bơm axit sulfuric từ thúng phuy

Bơm hóa chất quay tay là một sản phẩm rất tiện lợi dùng để san chiết hóa chất.

Bơm hóa chất axit sulfuric đặc 98% từ thùng phi

 

 
 

Bình luận

Top

   (0)