Bộ điều tốc 3000 - 4000w 60-72V BLDC không chổi than xịn

3500wBV

12 tháng

Bộ điều tốc 3000 - 4000w 60-72V BLDC không chổi than xịn, bảo hành 12 tháng, được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất cao trên 85%, hao tổn thấp, có mạch bảo vệ quá tải, quá áp, thiếu áp

3,900,000 đ

3,900,000 đ

Bộ điều tốc 3000 - 4000w 60-72V BLDC không chổi than xịn

Bộ điều tốc 3000 - 4000w 60-72V BLDC không chổi than xịn, bảo hành 12 tháng, được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất cao trên 85%, hao tổn thấp, có mạch bảo vệ quá tải, quá áp, thiếu áp

Bộ điều tốc 3000w 3500w 4000w 60V 72V 110A- 130A BLDC không chổi than

Bộ điều tốc 3000w 3500w 4000w 60V 72V 110A- 130A BLDC không chổi than

Bộ điều tốc 3000w 3500w 4000w 60V 72V 110A- 130A BLDC không chổi than

 

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)