Bánh trước xe điện chở gạch 400-12

China

3 tháng

Bánh trước xe điện chở gạch 400-12 như hình

600,000 đ

600,000 đ

Bánh trước xe điện chở gạch 400-12

- Lốp 400-12

- Săm 400-12

- La zăng 400-12

Bộ bánh đã tra và bơm hơi như hình

 
 
 

Bình luận

Top

   (0)