Ắc quy 12V100Ah chuyên dụng cho xe điện 6EVF100

6EVF100

VN

9 tháng

Ắc quy 12V100Ah chuyên dụng cho xe điện 6-DZM-100, dung lượng lưu trữ và tuổi thọ gấp 2 lần ắc quy nước. đây là ắc quy khô

3,600,000 đ

3,600,000 đ

Ắc quy 12V100Ah chuyên dụng cho xe điện 6-DZM-100

Ắc quy 12V100Ah chuyên dụng cho xe điện 6-DZM-100, dung lượng lưu trữ và tuổi thọ gấp 2 lần ắc quy nước. đây là ắc quy khô

Ắc quy 12V100Ah chuyên dụng cho xe điện 6-DZM-100

 

Bình luận

Top

   (0)